Protecció del menor

Les escoles Vedruna compartim una Proposta Educativa, amb uns eixos vertebradors i un estil educatiu que posen la persona en el centre del procés educatiu.

En coherència amb aquests principis, ens comprometem a vetllar per oferir un ambient familiar i de confiança per fomentar que tots els membres de la comunitat educativa se sentin segurs i protegits. A més, volem garantir el creixement personal de l’alumne, sense cap entorn que pugui esdevenir ofensiu o degradant  i que atempti contra la seva dignitat i integritat.

Des del conjunt d’Escoles ens comprometem a:

  • Prevenir les situacions de risc a través de l’orientació i de la formació de la comunitat educativa.
  • Anul·lar les situacions de risc en espais físics.
  • Detectar les situacions de risc de qualsevol membre de la comunitat educativa.
  • Assegurar l’exercici de les funcions d’assistència i de protecció immediata.
  • Garantir la comunicació i notificació dels supòsits de sospita o certesa de conflictes, ja siguin greus, moderats o lleus.
  • Possibilitar l’activació dels recursos per a la protecció  o, en el seu cas la derivació als diferents serveis per a l’estudi i seguiment de la situació.
  • Millorar la derivació i coordinació entre les diferents institucions que estan implicades en el circuit davant de qualsevol procés  (centre educatiu, EAP, Serveis socials, serveis de salut, cossos de seguretat, equips tècnics, DGAIA).
  • Garantir l’efectivitat del dret de les persones de rebre l’atenció o la protecció que requereixin en cada cas preservant-ne la privacitat.

Arxius d'interès

Vincles d'interès


També et pot interessar...
Pati de la Llar

Llar d'Infants

  Els nens i nenes comencen una etapa educativa molt important pel seu desenvolupament maduratiu, social i emocional. A la Llar d'infants trebal...

llegir més »

Educació Infantil

Vedruna Valls - Col·legi Lledó from Col·legi Lledó on Vimeo.     Estil pedagògic Vedruna                                               La p...

llegir més »

Educació Primària

Estil pedagògic Vedruna                                               La pedagogia de les escoles Vedruna té un estil propi que gira al voltan...

llegir més »