Notícies

Comunicat sobre la constitució d’una associació d’alumnes Vedruna

Ha arribat a coneixement de la Fundació Vedruna Catalunya Educació la proposta,
a través de les xarxes socials, de constituir una nova associació d’alumnes a partir
del proper dia 1 de juliol.


Des de la Fundació Vedruna Catalunya Educació creiem en l’associacionisme com
un dret fonamental, tal com reconeix l’ordenament jurídic. En aquest sentit la nostra
Institució, formada per 36 centres de Catalunya, reconeix i integra una gran
comunitat d’antics alumnes que s’incorporen dins una mateixa estructura de
seguiment, coordinació i comunicació constant.


En relació a l’associació que es vol constituir, la Fundació Vedruna Catalunya
Educació informa que no ha estat promoguda per la Institució i que en desconeix
les seves finalitats, objectius ni activitats que pretén desenvolupar, per tant no
formarà part de l’estructura tutelada per la Fundació Vedruna.

 

Vedruna Catalunya
info@vedruna.cat
Telèfon: 93 302 79 79