Notícies

Canviem per créixer

L’objectiu general que emmarcarà el nostre treball durant aquest trienni que comença és:

 APRENDRE A VIURE

Aquest primer any, l'eslògan del curs serà "Canviem per créixer"

Tots ens podem adonar que creixem de manera constant. La nostra vida és un procés de canvi que no s'atura.

És important que l'alumne prengui consciència que aquest canvi es produeix en múltiples àmbits de la seva vida: en el físic, (en primer lloc i de manera més evident), però també en les relacions amb els altres, en les maneres de viure, en els hàbits. Canviem, també, la nostra manera de pensar, de sentir i de veure la vida. Sense dubte que canviem i això ens fa créixer.

 

Cal, però, créixer amb sentit, essent capaços de trobar i donar valor als canvis que es produeixen en nosaltres mateixos i en els altres.