9:00h a 13:00h

15:00h a 17:00h

Santa Joaquima de Vedruna, 2

43800 Valls

977 600 452

vedrunavalls@vedruna.cat

Avís legal

  1. AVÍS LEGAL

El lloc web i el domini vedrunacatalunya.cat corresponen a Fundació Vedruna Catalunya Educació (en endavant “Vedruna Catalunya”), CIF G66914607, adreça carrer Torres i Bages, 7-9, 08500 Vic, Barcelona.

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els “Continguts”), pertanyen a Vedruna Catalunya o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Vedruna Catalunya presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Vedruna Catalunya autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Vedruna Catalunya es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.vedrunacatalunya.cat (framing).

Tot i que Vedruna Catalunya actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Vedruna Catalunya manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Vedruna Catalunya fins a la contractació expressa d’una comanda.

Vedruna Catalunya es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Vedruna Catalunya no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website